Jakthunden

Att kunna se glädjen i en hundförares ögon när framsteg i träningen av hunden gjorts är obeskrivligt härligt. Vi upplever känslan av samhörighet, glädje och en brinnande motivation som lyser igenom hos både hund och förare. Hur har vi då gjort för att få hunden att göra det vi vill? Vi talar ju inte samma språk.

En bristande kommunikation och förståelse för hundens beteende leder lätt till frustration som i sin tur genererar till än större problem i både träningen och relationen med våra hundar.

För att nå ett resultat i vår träning måste vi förstå hunden. Förstå individen. Våra fyrbenta vänner är alla olika, de agerar olika och de tar till sig vår träning på olika sätt. När vi har kunskap om hundens språk och förstår hur vi kan forma våra individer till att nå ett mål, då blir träningen rolig. Att kapa bort frustration och istället ifrågasätta orsaken till ett beteende gör träningen intressant. Att bortse från det som inte fungerar och istället backa tillbaka och bygga vidare på det som faktiskt fungerar gör träningen framgångsrik.

Vi ska hjälpa hundarna att förstå oss, vad vi har för mål och vi ska ha riktigt roligt tillsammans på vägen dit. Du hittar hela vårt kursutbud nedan där du kan läsa mer om våra kurser.

Välkommen på kurs! Eftersökshunden i fokus!

Valp- och unghundskurs.

En givande och rolig kurs där vi formar den unga individen till att bli den vuxna hund som vi önskar. Med rätt hjälpmedel och tydliga förklaringar går vi igenom vad som förväntas.

Här skapar vi en god relation och du kommer att få förståelse för hur just din individs inlärningsprocess fungerar och vad som kan komma att kunna påverka ert resultat. Ta chansen att vara med och forma din valp från början.

Spårteknik – grundkurs

Hur kan man bli just ett ekipage tillsammans med hunden i spåret istället för att bara hänga på hunden i linan och hoppas på ett bra resultat?

Vi kommer att få en god kännedom i hur vår hund beter sig då den är rätt respektive fel i spåret. En kurs som kommer att ge dig viktiga verktyg och inspiration för att ni ska kunna lyckas som ekipage.

Kontakt och inkallning

Vill du skapa en bra kontakt mellan dig och din hund? 

En god kontakt gör att vi får ett starkare band i jakten, ni blir varandras resurs och ett starkt team, en oslagbar känsla! Förutom att du med hjälp av denna kurs får en härlig kontakt, så leder den till att ni lär er olika tekniker och får förståelse för hur just er individ bäst tränas i ämnet kontakt och inkallning.

Inlärningsmetodik – onlinekurs och föreläsning

Detta är en kurs som passar utmärkt för alla med intresse för hundens inlärning. Har ni svårt att komma vidare i träningen? Agerar hunden på något vis som gör att ert samarbete inte fungerar? Det finns flera faktorer som påverkar vad och hur hunden lär sig olika moment.

I kursen kommer vi att få en god förståelse för hundens psykologi och dennes sätt att agera vid träning. Vi får också förståelse för vad som kan orsaka ett beteende och hur vi ska arbeta med det hos just den individen.

Den unga jakthunden

Nyckeln till ett bra resultat är att titta på sin egen hund och ens egna förutsättningar. Vad ska du tänka på med just din individ? Hur är hunden påverkad av dess arv och miljö?

En kurs för dig som söker efter redskapen som behövs för att lyckas i ett gott samarbete tillsammans med din hund. Du kommer att få en god förståelse för hur din hunds inlärningsprocess fungerar och vad som kan påverka hundens agerande i olika situationer. Vi får också kunskap i hur vi kan hålla våra hundar i god form året om och hur du kan agera i en situation med skadade hundar i jakten.

Spårteknik – avancerad

Det är många som börjar med viltspår för att sedan meritera sina hundar på prov. För vissa kan det då upplevas svårt att veta hur man ska komma vidare med träningen. Under kursens gång lär vi oss skillnaden mellan eftersök och viltspår och hur vår träning kan bli mer specificerad för att vi ska kunna bli riktigt duktiga som eftersöksekipage.

För att lyckas i spåret krävs att man har förståelse för vad som kan påverka hundens arbete därför har vi med hundspykologin som en stor pelare i kursen. Efter kursen kommer du ha en god förståelse för hur din hund arbetar i spåret, varför den agerar som den gör och hur ni ska kunna fortsätta er träning.

Skaffa valp – Onlinekurs och föreläsning

Går ni i tankarna på att skaffa valp?

Detta är en förberedande onlinekurs som ger den blivande hundägaren viktiga redskap till sitt kommande valpköp.

Ni får en stöttande vägledning i valet av ras och uppfödare samt en god förberedelse inför valpens hemkomst och första tid i sitt nya hem.

Kursdelen som rör valpens hemkomst och första träning är utmärkt för hela familjen så att valpen får en så bra start som möjligt
tillsammans med sin nya familj.

Vi rekommenderar sedan att gå vidare till vår populära och givande –Valp- och unghundskurs för att få ytterligare verktyg i hur ni kan forma er valp till att bli den vuxna individ ni önskar.

Jakthunden i fokus – för en frisk, stark och välmående jakthund, året om.

En jakthund mår som allra bäst om den hålls i god kondition och blir mentalt stimulerad året om. Riskerna för skador under jakten minskar och du har en hund som är tillfreds även under den tid då den inte har möjlighet att göra sig av med energin vid jakt.

Efter kursens gång kommer ni ha god kunskap i hur ni ska tänka kring fysträningen och ni kommer att vara väl förberedda på att agera vid sjukdom och olycksfall. Ni lär er vikten av att ha en mentalt stimulerad hund och ni vet vilka aktiviteter ni kan fortsätta med framöver.

Eftersöksträning – fågelhundar

Att ha en fungerande eftersökshund vid jakt på fågel och småvilt är inte bara väldigt roligt, utan också mycket nödvändigt.  

Här är detaljer som vilja att komma in med viltet och att ha ett bra grepp sådant som vi måste arbeta med. Har du en hund som med glädje och passion utför sin uppgift och dessutom vill göra det tillsammans med dig, ja då har man en riktigt rolig jakt framför sig.

Apportering – grundkurs

Den här kursen leder till att du får förståelse för hundens psykologi och beteende kring apportering. Du lär dig se hundens signaler och bygger upp en förståelse i varför den gör som den gör. Därigenom kan du som förare också bli bättre på problemlösning i all er träning.

Under kursen lär vi hundarna på ett positivt sätt innebörden av ordet apport. Vi förklarar för hunden vad vi förväntar oss av den och formar sedan fram ett önskat beteende steg för steg.

Kursen är helt individanpassad och vi kommer att arbeta utifrån just dina förutsättningar och ditt mål. Kursen passar utmärkt som ren aktivering för hunden eller som en bra start inför jakt och jaktprov.

Vardagslydnad

I denna kurs kommer vi att skapa en god kontakt mellan dig och din hund. Tillsammans kommer vi att arbeta med att lära oss din hunds signaler och ser till hur varje individ svarar på inlärningen. Vi använder oss utav förklarande och belöningsbaserade metoder vilket innebär att vi tydligt förklarar för hunden vad vi förväntar oss och belönar sedan rätt beteende. 

I den här kursen försvåras momenten som hunden ofta lärt sig som valp, vi lägger på störningar och ökar svårighetsgraden på olika vis. Vi bygger vidare på en god kontakt och skapar ett samarbete mellan hund och förare.

Efter kursens slut kommer du som hundägare att ha fått redskapen som behövs för att fortsätta er träning, skapat en god relation samt fått en ökad förståelse för hur just din hunds inlärningsprocess fungerar. Kursen är helt individanpassad och vi kommer att arbeta utifrån just dina förutsättningar och ditt mål.