Vad ingår

JAKT & KUNSKAP I EN INSPIRERANDE MIX

Delar av innehållet i det 1-åriga utbildningsprogrammet:

Observera att programmet är regionalt anpassat och det exakta innehållet på just din ort redovisas i det avtalsförslag du får när du ansöker.

  • Ett antal jakter på olika viltarter under olika jaktformer.
  • Mentorer som följer dig under hela utbildningsperioden som stöd och bollplank mellan jakter för att bygga din långsiktiga trygghet och kunskapsbas.
  • Du får också en mentor på så gott som varje jakt med vilken du kan analysera olika situationer du varit med om och upplevt för att kunna göra kunskap och framtida beteenden av dina upplevelser.
  • Kurser i etiskt jaktskytte. Instruktörerna är mycket meriterade skyttar och givetvis är de erfarna jägare också.
  • Lära dig om praktisk tillvaratagning av fällt vilt i skogen och slaktboden liksom styckning och kötthantering.
  • Föredrag i olika former om viltvård och förvaltning, utrustning, jakttraditioner, relationer,säkerhet, jaktetik m.m. i syfte att hjälpa dig att göra rätt i olika situationer.
  • Som avslutning får du ett bevis på genomgången utbildning. Detta i form av ett intyg som bevisar både för dig själv och andra (framtida jaktkamrater, jaktledare eller markägare) att du är en vetgirig, prestigelös, säker, etisk och ansvarstagande jägare och en god jaktkamrat.

Allt detta fantastiska är vi glada att kunna erbjuda till ett mycket rimligt pris i förhållande till vad du får! Priset varierar över landet på grund av att priset för att upphandla jakter skiljer sig åt. Men i storstadsområdena kan vi hålla ett pris runt vad ett medlemskap kostar i en jaktklubb på en bra mark men då får du också all kunskap i våra utbildningsjakter!

Exakt pris får du i avtalsförslaget som vi skickar när vi fått din ansökan. Betalningen delas upp på en första lite större betalning och sedan ett fast månadsbelopp som förhoppningsvis de flesta kan hantera.