OM JAKTKUNSKAP

ÖKAD KUNSKAP - ALLA VINNER

Ju mer kunskap du har på ett område desto mer egen kraft har du att påverka det i rätt riktning. Det gäller alla områden i livet – liksom i jakten. Och med ökad kunskap finns ingen förlorare. Bara vinnare. Du vinner som enskild jägare, jägarkåren vinner, liksom viltet, naturen och samhället.

Vårt ansvar

Generationer av jägare före dig har lagt grunden för att vi idag har den jakt vi har genom sin kontinuerligt ökande kunskap om naturen, viltet och etiken. Därför har vi som är jägare idag ett ansvar fortsätta den utvecklingen för kommande generationer av jägare och medborgare.

Vår roll

Jaktkunskap är en oberoende förmedlare av kunskap och klokskap som inspirerar och utbildar jägare ur ett etiskt helhetsperspektiv. Det bidrar till att utveckla inställningen, kunskapen och beteendet hos jägarna för en rikare natur i balans. Det gagnar jakten, naturen, samhället och klimatet. Nu och i framtiden.

Våra jaktutbildningar

Våra jaktfilmer på Youtube är en viktig förmedlare liksom vårt snabbt växande utbud av utbildningar. Idag har vi utbildningar för nyblivna jägare och en komplett uppsättning hundkurser. Inom kort kommer också utbildningar i ledarskap och skytte. Hemsidan uppdateras frekvent nu så håll utkik efter nya utbildningar.

Häng med!

I sociala medier är det lätt för dig att hänga med i vad som händer inom hela Jaktkunskap med nya utbildningar och filmer etc. Du får också se arbetet bakom kulisserna på filmningar och i vardagen hos våra kollegor när de genomför utbildningar över hela landet. Vi finns på Facebook och Instagram – sök bara på Jaktkunskap. 

Ny som jägare

NY SOM JÄGARE? VAD GÖR DU NU?  

Som nybliven jägare står du i dörröppningen till en helt ny värld. I och med att du tagit jägarexamen, har du klarat Naturvårdsverkets och samhällets krav. Men är du inte född in i jakten och har suttit i en släktings ryggsäck sedan ettårsåldern, så har du inte så mycket erfarenhet att hänga upp dina nyvunna kunskaper på. Och mycket återstår att lära för att kunna bli en etisk, långsiktig och framgångsrik jägare. För de flesta nyblivna jägare är frågorna många.

Hur kan djur bete sig när de dyker upp i mitt pass? Hur skjuter jag ett säkert och etiskt skott på ett levande vilt? Hur hanterar jag ett byte från skog till bord? Vad ska jag ha för utrustning? Vad är rätt utrustning för en viss typ av jakt? Hur hanterar jag vett och etikett? Vad har mina jaktkamrater för förväntningar på mig? Hur beter sig olika hundar vid olika jaktformer? För den vetgirige finns det mycket att lära sig.

KUNSKAP ELLER ANTAGANDEN? VALET DU GÖR ÄR AVGÖRANDE

Men den viktigaste frågan är varifrån du får dina svar. Det du lär dig i början av ditt liv som jägare har nämligen en tendens att hänga med under lång tid framöver, kanske livet ut. Vi är vanedjur som inte gärna förändrar vedertagna sanningar eller reflexmässigt inpräntade beteenden. På gott och ont. För så här är det: vår inställning och vår kunskap påverkar våra tankemässiga och fysiska beteenden och därmed också våra resultat!

Därför står du nu inför det mest avgörande valet gällande ditt fortsatta liv som jägare. Ska du ge dig ut på egen hand och genom antaganden forma din kunskapsbank? D.v.s. uppfinna hjulet själv.
Eller ska du välja att ta del av de erfarenheter och vedertagna kunskaper som de mest erfarna jägarna, skyttarna, viltförvaltarna och forskarna bär med sig?

Om du tycker att det senare låter som det bästa valet är utmaningen hur du ska få tillgång till dem. Vi har löst det åt dig!