Utbildningsjakter – Ny som jägare?

Hur börjar du?

Som nybliven jägare står du i dörröppningen till en helt ny värld. I och med att du tagit jägarexamen, har du klarat Naturvårdsverkets och samhällets krav. Men är du inte född in i jakten och har suttit i en släktings ryggsäck sedan ettårsåldern, så har du inte så mycket erfarenhet att hänga upp dina nyvunna kunskaper på. Och mycket återstår att lära för att kunna bli en etisk, långsiktig och framgångsrik jägare. För de flesta nyblivna jägare är frågorna många.

Hur kan djur bete sig när de dyker upp i mitt pass? Hur skjuter jag ett säkert och etiskt skott på ett levande vilt? Hur hanterar jag ett byte från skog till bord? Vad ska jag ha för utrustning? Vad är rätt utrustning för en viss typ av jakt? Hur hanterar jag vett och etikett? Vad har mina jaktkamrater för förväntningar på mig? Hur beter sig olika hundar vid olika jaktformer? För den vetgirige finns det mycket att lära sig.

Jaktutbildningarna startar i augusti i år. Under 2022 driver vi vårt koncept tillsammans med regionala projektledare i:

Västerbotten med utgångspunkt från Umeå
Uppland, Sörmland och Stockholm med utgångspunkt från Stockholm
Västra Götaland med utgångspunkt från Göteborg
Västra Skåne med utgångspunkt från Ängelholm

Kunskap eller antaganden?
Valet du gör är avgörande.

Men den viktigaste frågan är varifrån du får dina svar. Det du lär dig i början av ditt liv som jägare har nämligen en tendens att hänga med under lång tid framöver, kanske livet ut. Vi är vanedjur som inte gärna förändrar vedertagna sanningar eller reflexmässigt inpräntade beteenden. På gott och ont. För så här är det: vår inställning och vår kunskap påverkar våra tankemässiga och fysiska beteenden och därmed också våra resultat!

Därför står du nu inför det mest avgörande valet gällande ditt fortsatta liv som jägare. Ska du ge dig ut på egen hand och genom antaganden forma din kunskapsbank? D.v.s. uppfinna hjulet själv.
Eller ska du välja att ta del av de erfarenheter och vedertagna kunskaper som de mest erfarna jägarna, skyttarna, viltförvaltarna och forskarna bär med sig? Om du tycker att det senare låter som det bästa valet är utmaningen hur du ska få tillgång till dem.

Vi har löst det åt dig!

Jaktkunskap på Youtube

Jaktkunskap är ett jaktprogram där vi blandar kunskap om jakt med spännande reportage. Du får möta några av landets mest kunniga inom jakt, vilt och viltvård, skytte och jaktutrustning d v s duktiga jägare, jaktvårdskonsulenter, skytteinstruktörer, branschfolk, forskare m fl.