Eftersöksutbildning

Praktisk eftersöksutbildning med Svenska Jägarförbundet

Jaktkunskap ger i samarbete med Jakthundcoachen, praktisk eftersöksutbildning. Deltagaren får en praktiskt inriktad kurs som ger värdefulla kunskaper om träning och genomförande av eftersök.

Fördjupade kunskaper om och färdigheter i:

Eftersökets upplägg – Säkerhet under alla faser – Arbetet på skott- och olycksplatser – Spårträning för hund och förare – Utbildning och användning av eftersökshundar – Samarbete och förmedling för ökat uppklarande – Viltets anatomi – Eftersöksskytte – Eftersöksjuridik – Trafikeftersök.

Krav

  • Förkunskapskrav för deltagande i kursen: Jägarexamen i både teori och praktik.
  • Genomgått distansutbildningen i eftersök hos Svenska Jägareförbundet som bokas och betalas via deras hemsida. https://jagareforbundet.se/utbildning/eftersoksutbildning/steg-1/     
  • Hunden skall ha avlagt anlagsprov eller på motsvarande sätt ha grundläggande spårningsträning.
  • Kursdeltagare skall vara medlem och därigenom försäkrad hos någon av jägareförbunden.
  • Deltagare utan egen hund är också välkommen att boka kurs med ovan kriterier uppfyllda.

Praktisk Eftersöksutbildning APRIL 2024

Hela kursen omfattar 26,5 timmar uppdelat på 4 tillfällen.

Datum/tid:

1. 6 april, kl. 09.00 – 16.00

2. 11 april, kl.18.00 – 23.30

3. 13 april, kl. 09.00 – 16.00

4. 14 april, kl. 09.00 – 16.00

Plats
Stockholms södra länsdelar, plats meddelas inför kursstart.

Kostnad
4 650:-/inkl.moms
per ekipage,
 inklusive eftersöksskytte i skjutbiograf.
(vapen och ammunition ingår ej)

Vi tillhandahåller fika under kursdagarna, egen lunch medtages.

Instruktörer: 

Göran Sahlsten 070-730 21 91 och Micke Joelsson
PLATSER KVAR

Anmälan:

Avbokningsregler

9 + 14 =

Avbokningsregler

1. Anmälan är bindande för deltagaren så snart Jaktkunskap accepterat bokningen och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen. Avbokning ska alltid ske skriftligt till Jaktkunskap.

2. Vid avbokning 4–2 veckor före kursstart ska beställaren ersätta Jaktkunskap med 50% av kursavgiften.

3. Vid avbokning 2–0 veckor före kursstart ska beställaren ersätta Jaktkunskap med 100% av kursavgiften.

4. Jaktkunskap har rätt att ställa in ett utbildningstillfälle vid sjukdom från Jaktkunskaps sida eller force majeure (ex.vis pandemi, kris, krig, naturkatastrof, brand eller skadegörelse) i.e yttre påverkan som Jaktkunskap ej kan råda över, varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej.

5. Jaktkunskap fakturerar kursavgiften före kursstart och avgiften skall vara fullt betald senast 30 dagar före kursstart där tillämpligt för att garantera plats.