Utbildningsjakter – Hur går det till?

En trygg start som jägare

Här får du under ett år, genom mentorer, en trygg och säker start i karriären. Tillsammans med en grupp likasinnade får du såväl relevanta kunskaper och insikter, hela vägen från viltvård till frysbox, som fantastiska jaktupplevelser och en fin gemenskap!

Likaså får du, efter avslutad utbildning, ett bevis på att du valt den kloka och lärande vägen. Detta ger dig sannolikt en större chans att komma med i ett jaktlag eller en jaktklubb i framtiden.

Du kommer hela tiden ha en dedikerad huvudmentor som följer dig från start till mål.
Trots gedigen erfarenhet vet även din huvudmentor att han eller hon inte heller kan eller vet allt. Därför blir du dessutom guidad längs vägen av flera olika personer, såsom erfarna skytteinstruk- törer, viltvårdare, vilthanterare, hundförare osv som har kompletterande kunskaper.

Och inte minst kommer du att få uppleva olika jaktformer efter flera viltslag på välskötta marker!

Vad ingår?

Jakt och kunskap i en inspirerande mix

Delar av innehållet i det 1-åriga utbildningsprogrammet:

Observera att programmet är regionalt anpassat och det exakta innehållet på just din ort redovisas i det avtalsförslag du får när du ansöker.

  • Ett antal jakter på olika viltarter under olika jaktformer.
  • Mentorer som följer dig under hela utbildningsperioden som stöd och bollplank mellan jakter för att bygga din långsiktiga trygghet och kunskapsbas.
  • Du får också en mentor på så gott som varje jakt med vilken du kan analysera olika situationer du varit med om och upplevt för att kunna göra kunskap och framtida beteenden av dina upplevelser.
  • Kurser i etiskt jaktskytte. Instruktörerna är mycket meriterade skyttar och givetvis är de erfarna jägare också.
  • Lära dig om praktisk tillvaratagning av fällt vilt i skogen och slaktboden liksom styckning och kötthantering.
  • Föredrag i olika former om viltvård och förvaltning, utrustning, jakttraditioner, relationer,säkerhet, jaktetik m.m. i syfte att hjälpa dig att göra rätt i olika situationer.
  • Som avslutning får du ett bevis på genomgången utbildning. Detta i form av ett intyg som bevisar både för dig själv och andra (framtida jaktkamrater, jaktledare eller markägare) att du är en vetgirig, prestigelös, säker, etisk och ansvarstagande jägare och en god jaktkamrat.

Allt detta fantastiska är vi glada att kunna erbjuda till ett mycket rimligt pris i förhållande till vad du får! Priset varierar över landet på grund av att priset för att upphandla jakter skiljer sig åt. Men i storstadsområdena kan vi hålla ett pris runt vad ett medlemskap kostar i en jaktklubb på en bra mark men då får du också all kunskap i våra utbildningsjakter!

Exakt pris får du i avtalsförslaget som vi skickar när vi fått din ansökan. Det är möjligt att dela upp betalningen.

Jaktutbildningarna startar i augusti i år. Under 2022 driver vi vårt koncept tillsammans med regionala projektledare i:

Västerbotten med utgångspunkt från Umeå
Uppland, Sörmland och Stockholm med utgångspunkt från Stockholm
Västra Götaland med utgångspunkt från Göteborg
Västra Skåne med utgångspunkt från Ängelholm

Jaktkunskap på Youtube

Jaktkunskap är ett jaktprogram där vi blandar kunskap om jakt med spännande reportage. Du får möta några av landets mest kunniga inom jakt, vilt och viltvård, skytte och jaktutrustning d v s duktiga jägare, jaktvårdskonsulenter, skytteinstruktörer, branschfolk, forskare m fl.